Vanadisbadet, Stockholm

Det gamla nedlagda utomhusbadet i Vanadislunden lyftes ur det förglömda genom en omfattande renovering där PE var projekteringsledare och byggledare. Idag är det återigen en vacker och fungerande badanläggning.

Badet invigdes på 1930-talet och har fått en omfattande renovering som varsamt tillvaratagit de gamla värdena. De gamla delarna och den nya rostfria bassängen samt utformningen av bassängområdet harmonierar väl med den då rådande funkisstilen som med varsam penna lyfts fram i valet av material och kulörer.

Under jord har anläggningen fått ett helt nytt processutrymme med väl tilltagen filterkapacitet för soliga sommardagsbad och ett fristående kemikalieförråd som uppfyller moderna arbetsmiljö- och miljökrav.

Projektet i korthet

Kund: Stockholm stads Fastighetskontor

Typ av uppdrag: Renovering utomhusbad

Projekt start: 2013

Projekt klart: 2014

Ökat värde: Omfattande renovering som varsamt tillvaratagit gamla värden.

Mia Mathiasson
Projekteringsledare
+46 010-516 00 00 vx