Det gamla nedlagda utomhusbadet i Vanadislunden lyftes ur det förglömda genom en omfattande renovering där PE var projekteringsledare och byggledare. Idag är det återigen en vacker och fungerande badanläggning.

Badet invigdes på 1930-talet och har fått en omfattande renovering som varsamt tillvaratagit de gamla värdena. De gamla delarna och den nya rostfria bassängen samt utformningen av bassängområdet harmonierar väl med den då rådande funkisstilen som med varsam penna lyfts fram i valet av material och kulörer.

Under jord har anläggningen fått ett helt nytt processutrymme med väl tilltagen filterkapacitet för soliga sommardagsbad och ett fristående kemikalieförråd som uppfyller moderna arbetsmiljö- och miljökrav.