Värmekraftverk, Indien

NTPC ska utöka sitt värmekraftverk Tanda i Indien med två nya enheter. I komplexet finns sedan tidigare fyra kraftverksenheter. Utöver de nya kraftverksenheterna inkluderar byggprojektet även anläggningar för rening och hantering av kol, en vattenledning samt vattenreservoarer.

PEs uppdrag bestod i att leverera den tekniska detaljkonstruktionen av rörledningar och tillhörande stödkonstruktioner.

PEs erfarna konstruktionsteam tog fram rörkonstruktioner för 2 103 ledningar, gjorde rörspänningsberäkning för 217 ledningar och tog fram konstruktionshandlingar för flertalet stödsystem. Uppdraget resulterade i två nya enheter med en kapacitet på 660 mega watt vardera.

Projektet i korthet

Kund: Alstom Bharat Forge Power Limited (ABFPL)

Typ av uppdrag: Teknisk detaljkonstruktion

Projekt start: 2015

Projekt klart: 2016

Ökat värde: Ett värmekraftverk med högre kapacitet.

Hans Paulsson
Affärsområdeschef Industri och energi
+46 10-516 00 64