The Winery Hotel, Solna

Vi besiktigar el- och teleinstallationer när vinvärlden kommer till Solna och the Winery Hotel.

Med en av Sveriges största vinkällare och egen vinfabrik skapas ett nytt sätt att bo, njuta och mötas med vinet i fokus. Byggherren Fabegé har uppfört objektet på en tomt som ingen vågat bebygga tidigare. Under fastigheten går Norra Stockholms huvudförsörjning av vatten, fiber och el.

Projektet genomfördes som totalentreprenad av Arcona och TT Eltjänst till en byggkostnad av 300 miljoner kronor. Vi har besiktigat el- och teleinstallationerna fram till en godkänd slutbesiktning.

Projektet i korthet

Kund: Fabegé

Typ av uppdrag: Besiktning av el- och teleinstallationer

Projekt start: 2014

Projekt klart: 2015

Ökat värde: Ett hotell som erbjuder ett nytt boende- och njutningskoncept.

Stig-Ove Strömstedt
Besiktning byggnader
+46 10-516 05 88