Akademiska Hus och Uppsala universitet gör den största gemensamma satsningen någonsin genom utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet. PEs arkitektföretag Tema är ansvarig arkitekt samt projekteringsledare och samordnare för generalkonsultuppdraget.

Ångströmlaboratoriet är ett av Uppsala Universitets större anläggningar, här bedrivs internationellt framstående forskning och utbildning. År 2011 vann PEs arkitektföretag Tema en inbjuden tävling beträffande förnyelsen av Ångströmlaboratoriet. Förnyelsen omfattar tillbyggnad om 30 000 kvadratmeter som består av två delar. Den nedre delen i två plan innehåller de publika miljöerna. ITC-institutionen skapas ovan i en egen byggnadsvolym, en kvadratisk planform med en stor ljusgård.

Tema har sedan tidigare en historia med Ångströmlaboratoriet. Som ett resultat av ett parallellt uppdrag 1993 ansvarade Tema för arkitektur, inredning, landskapsplanering och projektledning vid uppförandet av den befintliga byggnaden på en totalyta BTA på 73 000 kvadratmeter.

Bild: Tomorrow

I tillbyggnaden skapas Ångströmlaboratoriets nya entré. Här placeras reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård och aula. Tillbyggnaden öppnar sig mot väster och är vriden i förhållande till den befintliga anläggningen.

Det öppna torget vid entrén skapar en levande campusmiljö. En generös cykelparkering ramas in och döljs av klippta häckar. Gångstråken utförs med tidlös markbeläggning av betong med inslag av naturstensfriser.

Lärosalarna är placerade för att få gott inflöde av dagsljus, antingen direkt från fasad eller via gården som får ljus från det glasade taket.