Globalisering och digitalisering medför ständig utveckling inom AV- och multimediasystem, sälj- och presentationsmetodiken blir mer sofistikerad

För PEs del har detta resulterat i en kraftigt ökad efterfrågan på ljud- och bildvisningssystem.

Det viktigaste för kunden är ofta att installationen ska vara snygg och funktionell med få driftstörningar, men under ytan finns det många andra faktorer att ta hänsyn till för att systemet ska fungera optimalt. Vi har lång erfarenhet av och förståelse för de problem och möjligheter som finns i lokaler som till exempel idrottsanläggningar, skolor, konferenslokaler, hörsalar och centrumanläggningar. Vi hjälper dig i hela projektet, från förfrågningsunderlag till stöd kring upphandling och projektledning under installationen.

Referenser inom El- och teleteknik
Om- och tillbyggnad av skola | Tomtebodaskolan, Solna
Osynliga installationer | Nationalmuseum, Stockholm
Ett levande entrétorg | Entrétorget, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Visa alla referenser