PEs experter inom omgivningspåverkan har upprättat riskanalys och genomfört kontrollåtgärder vid uppförandet av nya lokaler på Brandholmens Reningsverks område i Nyköping.

Brandholmens Reningsverk byggdes under 1960-talet och betjänar idag stora delar av Nyköpings kommun. Nu renoveras anläggningen för att ge mindre buller och lukt för de boende i området, bättre miljö och minskad energiförbrukning.

Intill reningsanläggningen kommer sprängningsarbeten utföras, då det ska grundläggas för en ny byggnad. Detta medför kontrollåtgärder till närliggande byggnader med en radie på 50 meter, samt kontroll av inkommande avloppsledningar. Inom kontrollområdet befinner sig kulvert och gasledningar mellan byggnaderna. Längre ned på området ska man bygga ut befintligt teknikhus, grundläggningen blir då med betongpålar som medför en kontrollradie på tio meter.

PEs experter inom riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning har kontrolleat närliggande fastigheter så dessa inte påverkas av sprängning och pålningsarbeten och levererat underlag och rekommendationer för ett effektivt arbetsförlopp. Målet är att minimera risken till uppkomst av skador, arbetsstopp och att skapa trygghet för samtliga inom den närliggande omgivningen, inklusive byggherren själv.