Bredängsbadet var i stort behov av renovering, både gällande vattenrening och processrummet samt de miljöer som besökare vistas i. Anläggningen kompletterades också med en helt ny kemikaliehanteringsbyggnad, en rullstolsramp och en hiss till sporthallen i samma byggnad. Tack vare vår breda kompetens kunde PE utföra detta omfattande renoveringsprojekt för Stockholm stads Fastighetskontor.

PE har som mål att skapa trivsamma, vackra badanläggningar med ett gott inomhusklimat både för de badande och för fastighetens bevarande. Stockholm stads Fastighetskontor har fått hjälp att ta fram ekonomiskt fördelaktiga lösningar, både för projekterat material och för framtidens förvaltning.

Projektet präglades av kundens breda behov. Föreningsverksamheten drivs av ett behov att kunna träna under tävlingsliknande förhållanden. Därutöver ligger badet i ett socialt belastat område där simkunnigheten är låg: i Bredängsbadet bedrivs simundervisning ända upp till årskurs 9. Det ska vara trevligt att vistas i badet med hänsyn till de badandes behov av avskildhet samtidigt som trygghetsfaktorn måste tillgodoses.

Vid renoveringen av Bredängsbadet lägger vi stor vikt på tillgänglighetsåtgärder så att verksamheten vid behov kan anpassas också för rehabiliteringsträning och motionärer utan några ombyggnationer om så önskas.

Med omsorg för de människor som har badet som sin arbetsplats, såväl i bassängrummen som i reningsprocessens olika utrymmen, tillgodoser vi Arbetsmiljöverkets, Socialstyrelsens och Miljöförvaltningens krav och rekommendationer. Både kemikaliehantering och hygienfrågor är viktiga aspekter som PE har lagt stort fokus på under projekteringsfasen.