PE har projekterat el- och teleinstallationer i Täby kommuns stora satsning på nya Brinkskolan.

Täby kommun har byggt en ny förskola och F-6-skola belägen på en tomt för gamla Östra Vallabrinkskolan. Den omfattar två plan om cirka 6 500 kvadratmeter BTA. Skolan innehåller skollokaler, matsal/restaurangkök, samlingslokal, scen och kontor.

Brinkskolan är ett BIM-projekt där projektörernas 3D-modeller kopplas ihop med kalkylen. El- och teleinstallationerna omfattar belysning, ställverk, brand, inbrott, passage och solcellsanläggning. 

Resultatet är en byggnad som förmedlar en känsla av lekfullhet och kreativitet och som upplevs som spännande och modern. Med avstamp från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet var identitet, flexibilitet och integration/interaktion ledord i projektet. Projektet tilldelades Årets Stadsbyggnadsprojekt 2016 av Täby Kommun.