I ett tidigare industriområde på gränsen mellan Bromma och Sundbyberg ligger The Bronze – tre moderna flerbostadshus med 125 lägenheter. De bronsskimrande fasaderna av rostfri plåt i olika ton och prägling är något utöver det vanliga och har inneburit en stimulerande uppgift i vår roll som huvudkonstruktör.

PEs konstruktionsföretag Konkret har på uppdrag av Glommen & Lindberg varit huvudkonstruktör i projektet som omfattade 125 mindre lägenheter, i huvudsak ettor och tvåor. Uppdraget innebar att projektera grundläggning, platsgjutna konstruktioner, yttertak och terrasser. Vi har även samordnat stomme och tagit fram styrande typdetaljer för byggsnitt.

Att byggnadernas fasad möter marken utan tydlig sockel innebar speciallösningar i projekteringen. Fasadmaterialet som kontinuerligt löper över flera balkonger i ett flätat utförande var också något utöver det vanliga, även vid projekteringen.

Bild: Kod Arkitekter