PE skräddarsydde en utbildning för ett arbetslag på Campus Nyköping vars vardag innefattar motiverande och ibland svåra samtal. Målet var att utveckla metoder och verktyg för att coacha andra till lärande och utveckling. Utbildningen syftade även till att stärka teamkänslan i arbetslaget.

Kursen var uppdelad i fem tillfällen med teori och praktik i det coachande förhållningsättet. Vi jobbade med ett aktivt lyssnande där deltagarna själva fick uppleva skillnaden i lyssnandet och vad det bidrar med att lyssna på olika nivåer.

Deltagarna fick lära sig hur man ställer kraftfulla frågor för att hjälpa andra i lärande och utveckling. Kursen innehöll kartläggning av livsvärden, vad som hindrar oss och hur vi kan arbeta med våra utmaningar samt vad som triggar igång oss och hur vi kan ge feedback och uppskattning på ett konstruktivt sätt. De fick lära sig att sätta mål som motiverar och hur man enkelt kan föra ett coachande samtal.