I och med ombyggnationen av Slussen trafikpunkt krävdes ett temporärt läge för Djurgårdsfärjan. Den nya terminalen byggs norr om det befintliga, utanför Tullhus 3. PEs uppdrag var att stötta Stockholms Hamnars projektledare med resurser och kompetens under projekterings- och byggfasen.

Projektet drivs av Stockholms Hamnar i samarbete med Projekt Slussen och Trafikförvaltningen, SLL.

Genom PEs breda kunskapsspektrum stöttade vi kunden med de resurser som behövdes i ett tidspressat och komplext projekt. PE bidrog med projekteringsledning inklusive BAS-P, biträdande projektledare med ansvar för samordning mellan inblandade parter, arkitekt, tillgänglighetssakkunnig, byggledning, KA enligt PBL, utsättning samt besiktning. Totalt arbetade ett tiotal konsulter från PE i uppdraget. 

Ett temporärt läge projekterades och uppfördes inom given tidsram för att inte försena Projekt Slussen med de arbeten som skulle utföras kring Djurgårdsfärjans ursprungliga läge.