På en sträcka som går genom Götene och Mariestads kommun gör PE en lokaliseringsutredning för 20 kilometer ny europaväg. Målet är att bygga Sveriges vänligaste väg – både för människor och för djur.

Uppdraget är att hitta den lämpligaste lokaliseringen för vägen och PE är projektledare samt teknikansvariga inom el, kalkyl, miljö, buller, trafik, bergteknik, geoteknik, datasamordning samt avvattning.

För att hitta en optimal lösning – både för djur och människor – analyserar vi aspekter som miljö, landskap, kulturmiljö, geoteknik, avvattning samt vägutformning. Inom ett av Trafikverket bestämt utredningsområde ska även en ny lokalisering av vägkorridor utredas och översiktligt projekteras.

Den nya sträckan ska, enligt ny trafikteknisk standard, bli en mötesfri landsväg med en maxhastighet om 100 kilometer i timmen och genomgående fyra körfält med planfria korsningar och trafikplatser. Den nya vägen kommer att få en ökad framkomlighet och säkerhet. Vägen projekteras ur ett LCC-perspektiv, vilket innebär att livscykelkostnader vägs in i all projektering. För att hitta den mest hållbara lösningen utförs både klimatkalkyl och samhällsekonomisk kalkyl i projektet.