Ebbepark är en dynamisk tillväxtmiljö som byggs mellan Linköpings universitet och innerstaden. Hållbarhet är en bärande idé i denna stadsförnyelse och PE är ansvarig för just hållbarhet i projektet.

Vårt uppdrag är att styra och koordinera hållbarhetsfrågorna i detta projekt som omfattar nybyggnad och ombyggnad. Visionen om en stadsdel som är långsiktigt uthållig miljömässigt, socialt och ekonomiskt kräver att idéerna implementeras som mätbara krav i byggprojekten. Dessa krav måste kunna följas upp och härledas efter att allt är färdigbyggt och människor och verksamheter flyttar in.

Vår roll bidrar till att skapa mandat för hållbarhetsfrågan och för att synliggöra kraven för att få samsyn bland alla medverkande aktörer och intressenter.

Bild: Arrow Architects