Hela vårt samhälle är beroende av att datatrafiken flyter på utan avbrott. Ett åsknedslag i en oskyddad miljö kan medföra kostsamma driftstopp och i värsta fall förlust av data. Många av fastighetens egna system är också mycket känsliga för elektriska störningar.

Efterfrågan har stigit kraftigt på tjänster som handlar om att skapa en säker miljö för alla typer av elektronisk utrustning. Parallellt med denna utveckling har diskussionen kring elektromagnetiska fält och hur de påverkar den mänskliga kroppen också tagit fart. PEs specialister skapar lösningar för en elmiljö som tar hänsyn till såväl människor som maskiner. Vår datoriserade vardag får inte stå i vägen för en sund arbets- och boendemiljö.

Referenser inom El- och teleteknik
Ny vårdbyggnad i Danderyd | Danderyds sjukhus
Om- och tillbyggnad av skola | Tomtebodaskolan, Solna
Osynliga installationer | Nationalmuseum, Stockholm
Visa alla referenser