Eskilstuna kommun har satsat på ny belysning på flera platser i staden för att lyfta fram vackra detaljer i stadsbilden. PE har tagit fram ljusdesign till Faktoribron, en väl bevarad plats med historiska värden. Ljussättningen invigdes under Eskilstuna kommuns ljusfestival Nattljus.

Eskilstunaån har i området kring bron skapat möjlighet för industrin. Ljusdesignen samspelar med platsens historiska funktion och för tankarna till gevärsfaktori, smedjor och metallförädling. Glödande krackelerat järn har varit inspiration för de specialritade stolparmaturerna. Armaturerna accentuerar platsen genom att lyfta den annars låga och mörka brokonstruktionen och de markerar även brons riktning. Belysningen under bron efterliknar skenet från smältugnar. Ljuset i specialarmaturen och under bron pulserar långsamt i järnets rödorangea nyanser. 

Belysningen är anpassad efter sin omgivning och låter brukaren uppleva platsen och dess utsikt. Ljuset är dynamiskt med mjuka övergångar mellan ljus och mörker vilket underlättar för helhetsvyn. Blicken lyfts och stadens nattidentitet framträder.

Se filmen om Faktoribron