Armada Fastighets AB har av kommunledningen fått i uppdrag att öka bostadsbyggandet i Österåkers kommun. Tack vare en förnyad struktur för uppdelning av byggprojekten, ökad tydlighet avseende projektledningens olika moment samt ett antal stödjande dokument för kravställning är Armada nu väl förberedda för att hantera ett utökat uppdrag.

Armada Fastighets AB ansvarar för bostäder, skolor och vårdlokaler. Företaget arbetar med en egen organisation vilket ställer höga krav på strukturerade arbetssätt för att leda ett ökande antal byggprojekt från idé till färdig byggnad. 

PE fick uppdraget att utveckla en struktur som gör det möjligt för Armada att i samråd med kommunens beställarorganisation hantera den planerade ökningen. Lösningen för Armada inkluderar en projektmodell som tydliggör projektens faser och de frågeställningar som bör hanteras i varje fas. Som stöd till arbetet skapas beskrivningar och generella mallar som kan återanvändas i ett flertal projekt. För att underlätta för användaren kopplas aktuella dokument och mallar till en grafisk processbild i form av en byrå.  

Utöver projektmodellen har uppdraget också inkluderat framtagande av funktionsprogram, tekniska projekteringsanvisningar samt en databas med information för typrumsbeskrivningar för skolor.