Oman Oil Company Exploration and Production, OOCEP, arbetar med att utveckla gasfältet Abu Tubul med tillhörande kondensatfält ungefär 100 kilometer väst om de befintliga fälten med naturgas-/kondensatproduktion i centrala Oman.

PE fick i uppdrag av Valdel LLC Oman att göra en tryck- och rörspänningsanalys i centralanläggningens anläggningstekniska korridor.

PEs expertis inom avancerade konstruktionsverktyg som Pipenet och Caesar hjälpte oss att hitta den optimala lösningen i både tryck- och rörspänningsanalysen, utan att vi behövde lägga till någon extra utrustning för övertrycksskydd och med färre förankringsstöd.

Vi lyckades väl med utmaningen att optimera förankringsblocken samt identifiera trycken i rörledningarna vid olika tänkbara scenarier. I det här uppdraget arbetade vi med tryck- och rörspänningsanalys för renat vatten, dricksvatten, avloppsvatten och brandsläckningsvatten.