När produktionen stängdes ner 2011 hade gasverket i Värtan under mer än hundra år på olika sätt bidragit till stockholmarnas vardag; från ljus till stadens gatlyktor till värme i hemmens spisar. Nu håller gasverksområdet på att förvandlas från stängd industri till öppen stad. PE och CA fastigheter har det utmanande uppdraget att projektera brandskyddet på dessa byggnader med höga antikvariska krav.

Med byggandet av Norra Djurgårdsstaden, ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Europa, sätts det gamla industriområdet i ett helt nytt sammanhang. Nu planeras för nästa fas där innerstadens energi ska återföras till området i utvecklingen av den nya stadskärnan Gasverket.

I Gasverket ska det ges utrymme för såväl ett fungerande vardagsliv med bibliotek, service och handel som en besöksdestination med gästspelsscen, ett unikt musikhotellkoncept och spårvägsmuseum. Ferdinand Bobergs vackra tegelbyggnader kommer sätta tonen för upplevelsen av Gasverket, som inte bara aspirerar på att bli ett stadsdelscentrum utöver det vanliga för de boende i Norra Djurgårdsstaden, utan även en levande destination för alla stockholmare.

Kreativa och innovativa verksamheter för alla sinnen
Gasverket ska utgöra en scen för kreativa och innovativa verksamheter som appellerar till alla våra sinnen. Stadsdelsservice vid sidan av kultur, design och gastronomi ska ge området ett dynamiskt liv under merparten av dygnets alla timmar. Med butiker och restauranger i markplan, service och kontor en trappa upp och med bostäder på toppen, kommer Gasverket vara ett område i ständig rörelse där boende, arbetande och besökande utifrån ges förutsättningar för oväntade möten. Allt i en miljö som inte går att finna någon annanstans. Här möter klassisk industriarkitektur moderna arkitektoniska uttryck av internationell klass.

Antikvariska krav
Den absolut största utmaningen med detta projekt är att försöka förena de högt ställda antikvariska kraven med de krav på utrymning som föreligger på byggnaderna. De antikvariska kraven innebär bland annat att inga nya öppningar får tas i fasaden, vilket försvårar för utrymningen av byggnaderna.

Stor vikt läggs på att byggnaderna kommer att sprinklas och att möjlighet till säker utrymning verifieras med brand- och utrymningssimuleringar genom analytisk dimensionering. Genom att samtliga byggnader sprinklas möjliggör det inte bara för mycket brandsäkra byggnader utan också för stor flexibilitet vid utformning av de verksamheter som ryms inom byggnaderna. Utan sprinkler hade inte vissa byggnader kunnat utformas med den öppenhet och rymd som byggnaderna förtjänar. Att installera sprinkler innebär också att de andra delarna av brandskyddet blir billigare.

Sedan 2019 är även PE anlitade för el- och teleprojekteringen i området. För detta teknikområde är det en spännande utmaning att projektera funktionella och flexibla installationer som smälter in i miljön. Stor vikt kommer att läggas på belysningslösningar som uppfyller såväl nutida krav som antikvariska önskemål och skapar en trivsam miljö.

Den första nya verksamheten i Gasverket kommer att öppna hösten 2019.