Sedan PE bildades 2006 har förvärv varit en viktig del i koncernens starka tillväxt. PE har en fokuserad förvärvsstrategi som förstärker den geografiska marknadsnärvaron och kompletterar tjänsteutbudet. Nedan finns en kort beskrivning av våra förvärvade bolag.

2016-09-30 | Förvärv
Mariestads Elautomatik AB

I september 2016 förvärvades teknikföretaget Mariestads Elautomatik AB. I och med förvärvet stärker Projektengagemang sin...