2015-10-07 | Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport januari – juni 2015

Första halvåret för 2015 har enligt VD Per-Arne Gustavsson kännetecknats av en högre beläggningsgrad, tillväxt och förvärv.

JANUARI – JUNI 2015

  • Omsättning 342 MSEK
  • Resultat före avskrivningar EBITDA 40 MSEK
  • Resultat före skatt 28 MSEK
  • Tillväxt via förvärv och organiskt
  • Etablering i Indien

VD Per-Arne Gustavsson kommenterar:

  • VerksamhetenFörsta halvåret för 2015 har kännetecknats av en högre beläggningsgrad, tillväxt och förvärv. Beläggningsgraden har ökat med drygt tre procent och tillväxten har till stor del skett via de nya förvärven. Totalt har nio verksamheter förvärvats, ett i Indien och resten i Sverige. Dessa förväntas bidra med en omsättning på 100 MSEK på årsbasis.
  • Kommande börsintroduktionFörberedelser inför en ansökan om börsnotering 2017 fortgår. I detta ligger att personalägandet skall överföras från ägande i dotterbolag till ägande i moderbolaget. Det gör att koncernen från och med 2015 kommer att ha helägda dotterbolag. Som del i detta har Gunnar Grönkvist tillträtt som ordförande från och med årsstämman i juli. Vice vd Per Göransson har tagit rollen som operativt ansvarig för konsultverksamheten.
  • MarknadslägetMarknadsläget för de tjänster som Projektengagemang erbjuder bedöms som stabilt. Resultat och utveckling för första halvåret är tillfredsställande och det känns väldigt bra att det är så pass många kunder som efterfrågar våra tjänster vilket nu leder till att vi behöver anställa fler. Vi för många samtal med både potentiella nya medarbetare och uppköpskandidater runt om i landet och vill samtidigt fortsätta utvecklas till att bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Vi ser detta som en viktig del för att vi ska kunna nå våra ambitiösa mål.

Hela rapporten kan laddas ned här.