KVISTs mentorprogram startades i september 2015 och är nu inne på sin andra omgång. Vi har pratat med en student och en mentor som har deltagit i programmet för att höra vad de har lärt sig och tar med sig från sina samtal.

Hej Izabella Forsman! Du har haft en mentor från KVIST, hur har det varit?
– Först och främst har det varit roligt att få lite omväxling under sista delen av studietiden och det känns som att steget ut i arbetslivet närmar sig. Jag har fått möjlighet att träffa en fantastisk person som har varit min mentor under detta program. Vi har haft många intressanta och givande samtal där vi bland annat har pratat om olika arbetsmöjligheter och min mentors erfarenhet av att arbeta ute i branschen. Genom våra samtal har jag blivit mer förberedd, målmedveten och dessutom fått en bättre insikt i arbetslivet.

Vilken är den viktigaste lärdomen du tar med dig?
– Att det finns otroligt många möjligheter i branschen och att mentorssamtal kan bidra till givande kunskapsutbyten och personlig utveckling. Jag tror också att det är ett bra verktyg som kan bidra till att fler tjejer söker sig till branschen.

Skulle du rekommendera andra studenter att söka till mentorprogrammet?
– Absolut! Det är en stor möjlighet att få en god inblick i branschen, ställa frågor och diskutera olika ämnen inför det kommande arbetslivet. Jag tycker att alla borde få möjlighet att ha en mentor!

Hej Märit Bodaxell! Du har varit mentor för en ingenjörsstudent genom KVIST-nätverket, vad har du fått ut av mentorprogrammet?
– Utbyte med andra människor är alltid utvecklande! Att få ta del min adepts tankar kring hur arbetslivet ska bli är lärorikt på flera sätt. Samtidigt har jag fått tid att reflektera och summera mina egna erfarenheter, vilket är givande. Det är kvitton på att jag faktiskt kommit en bit i livet. Mentorprogrammet har givit mig en tacksam känsla över min egen utveckling så här långt.

Skulle du rekommendera någon annan att bli mentor för en student?
– Självklart! Det är så roligt och givande att utifrån egna erfarenheter bara lyssna, bekräfta och sätta sig in i adeptens i sin situation, samt eventuellt ge råd och tips. Vi är generellt sett inte jättebra på att reflektera över varför vi är där vi är och gör det vi gör… Det är nyttigt!

Vilken är den viktigaste lärdomen du tar med dig från tiden som mentor?
– Mentorer är oerhört viktiga! Det ger verkligen kraft att få möjlighet att ge någon stöd och vägledning. Att lyssna på och besvara viktiga frågeställningarna ger också en fin känsla att vara behövd och, för min del, även korsa generationsgränserna.