Varje år deltar PE på många olika arbetsmarknadsdagar och andra mässor och konferenser. På så vis får vi chansen att träffa dig – och du får möjlighet att lära dig mer om oss på PE. Vi anordnar även seminarium som du kan läsa mer om nedan.

Kalender 2019:

Arbetsmarknadsdagar VT 2019
23 jan - LARV, Luleå Tekniska Universitet

29 jan - Uniaden, Umeå Universitet

5-6 feb - CHARM, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

12 feb - LARM, Linköping Tekniska Högskola

13 feb - Hotspot, Karlstad Universitet

13 feb - Campusmässan i Örebro

14 feb - LAVA, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

27 feb - Arkipelago, Arkitekturskolan i Göteborg

8 mar - Arkipelago, Arkitekturskolan i Stockholm

15 mar - Arkipelago, Arkitekturskolan i Lund
 

Arbetsmarknadsdagar HT 2019
20-21 nov - Armada, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

20 nov - Karriärum, Jönköpings Universitet

21 nov - VARM, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

21 nov -  BAM, Linköpings Universitet i Norrköping 
 

Branschmässor
14 feb - Business Arena Umeå

2 apr - Business Arena Malmö

16 maj - Business Arena Göteborg

18-19 sep - Business Arena Stockholm

8-10 okt - Nordic Rail i Jönköping  

 

Seminarium
8 mar - KVIST yrkesseminarium, Stockholm

16 maj - KVIST AW, Stockholm

21 aug - Lunchseminarium, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

24 sep - PE-forum Malmö

9 okt - PE-forum Linköping

23 okt - PE-forum Jönköping

24 okt - PE-forum Stockholm