PE tar fram flexibla VVS-lösningar när JM bygger bostäder, kontor och parkeringsgarage i centrala Lund. Byggnadens läge skapar en avancerad logistik vilket vi tar hänsyn till i projekteringen.

I centrala Lund uppförs fastigheten Kung Oskar. Tomten där fastigheten uppförs är trång och inringad av en bro, järnväg samt befintliga byggnader på tre av fyra sidor och därmed går det bara att nå den från ett håll. Detta begränsar arbetet i projektets byggskede som har en tuff logistik, vilket tas hänsyn till under projekteringen. 

På uppdrag av JM tar PE fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för VVS för 180 lägenheter i olika storlekar samt ett parkeringsgarage i två plan. Utöver detta tar PE fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad för VVS och kyla för en kontorsbyggnad i åtta plan. Byggnaden projekteras för att möjliggöra en uppdelning i fyra självförsörjande delar; tre potentiella bostadsrättsföreningar samt en kontorsdel. Bostäderna betjänas därför med tre frånluftsvärmepumpar med spetsvärme via tre fjärrvärmecentraler.

Genom ett fortsatt förtroende får PE projektera bygghandlingar för VVS och kyla till kontorsdelen som certifieras enligt Miljöbyggnad. Detta på uppdrag av Bi-vent och Bravida. Kontoret betjänas med fjärrvärme och FTX-aggregat med VAV-anläggning samt luftburen kyla. Valen görs utifrån komfort och certifieringskrav. Lösningen klarar alla typer av kontorslayout; kontorslandskap, kontorsrum eller konferensrum. 

Bild: JM

Bild: JM

Bild: JM