Allt börjar med en idé, en vision. Den idén blir ledstjärnan genom projektet. Våra arkitekter, landskapsarkitekter, planarkitekter och inredningsarkitekter är därför nyckelpersoner – de håller visionen levande från idéstadiet hela vägen till resultat.

Arkitektur som höjer värdet
Vi skapar miljöer som människor tycker om att bo, arbeta och vistas i. God arkitektur ökar värdet på lokaler, byggnader, utemiljöer och hela städer. Det kan leda till att fler elever söker en skola, att fler får bättre vård eller att ett företag blir mer känt. Arkitektur är så mycket mer än en vacker fasad. Arkitekten utforskar alla möjligheter för att hitta den optimala lösningen i en tilltalande gestaltning och fungerar samtidigt som en viktig rådgivare genom hela processen. 
 

Samarbete är nyckeln
För att en god arkitektonisk idé ska kunna omvandlas till en fungerande och hållbar verklighet måste många kompetenser arbeta tillsammans. Arkitektens förmåga att kommunicera och samarbeta med projektets olika intressenter är nyckeln till ett framgångsrikt resultat.
 

Tjänster
Vi arbetar med olika typer av beställare inom den privata och offentliga sektorn i allt från tidiga skeden med analyser, idéskisser och detaljplaner till projektering av projektets alla faser. Våra projekt finns inom områden som stadsplanering, fastighetsutveckling, bostäder, kontor, hyresgästanpassning, handel, industri, sjukhus, skolor, offentliga rum med mera. Inom Arkitektur erbjuder vi följande tjänster:

Arkitektur
Inredningsarkitektur
Landskapsarkitektur
Stadsbyggnad

Referenser inom Arkitektur
Kontorshus i parkmiljö | Kv Tågmästaren 25, Drottningparken
Ett av Örebros modernaste boenden | Pionjärsgatan 8, Örebro
Ett blivande landmärke – med fokus på hållbarhet | Citypassagen, Örebro
Show all cases