Varje enskild kund och dess behov är unikt. Genom att möta våra kunders specifika behov kan PEs specialister garantera en trygg och säker helhetslösning inom brand, risk och skydd.

Att förebygga risker i samhället är viktigt ur alla aspekter, även med tanke på hållbarhet. Därför projekterar vi lösningar som säkerställer en säker miljö både inomhus och utomhus.

Specialist och helhetsleverantör – samtidigt
Våra brandingenjörers kompetens täcker alla aspekter av brandteknisk projektering och våra släcksystemspecialister som utför projektering av fasta släckanläggningar.

PEs riskingenjörer arbetar med riskanalyser i samband med byggnation och för olika typer av industri med produktion och lagring.

Skydd
Inom skydd arbetar vi med säkerhetsplanering där skyddet omfattar både fastighet och personer som vistas inom respektive verksamhet. Detta arbete koordinerar våra säkerhetskonsulter ofta tillsammans med projektledning, arkitekt och byggherre.

I entreprenadskedet koordineras ofta vårt arbete av våra låskonsulter som handhar dörrmiljösamordnandet och projekteringen av låsbeslagningen, ofta i samarbete med arkitekt, brand och tele-tekniska konsulter. Detta för att säkerställa dörrmiljöns funktion.

En stor styrka för skydd är vår djupa kunskap inom flera områden av segmentet.

Besiktning
Utöver detta arbetar vi även med besiktning av sprinkler-, gassläck- och brandlarmanläggningar samt dörrmiljöer genom hela byggprocessen.

Tjänster inom Brand, Risk & Skydd
Vi är specialister som arbetar med hela projektkedjan. För att kunna erbjuda denna helhetslösning har vi tjänster inom följande områden:

Brandskydd och riskhantering
Fire Risk Management (FRM) och beställarstöd
Underwriting Support
Sprinkler
Skydd
Besiktning
 

Referenser inom Brand, Risk & Skydd
En blandad stadsdel | Woodhouse Rosendal
Från stängd industri till öppen stad | Gasverksområdet
Kulturhistoriska värden | Medborgarhuset, Stockholm
Visa alla referenser