Vi arbetar med ljud och vibrationer, inomhus och utomhus. Vår kärnverksamhet är att ge expertrådgivning i akustikfrågor inom akustiskt avancerade projekt samt att utföra ljudmätningar av alla slag. Vi utför även vibrationsmätningar. Våra kunder är fastighetsbolag, byggföretag, bostadsrättsföreningar och studios. Vi ger gärna kurser i akustik och håller utbildningar på byggarbetsplatser, högskolor, universitet och myndigheter.

 

Ljudmätning

Mätning av ljud kan behövas i många olika situationer. Det kan handla om besiktningsmätning i en färdigställd nybyggnad för att verifiera ställda ljudkrav, eller mätning av störande ljud på arbetsplatsen/bostaden för att säkerställa hälsoskyddskraven. Vi utför ljudmätningar inomhus och utomhus i alla typer av byggnader, och mäter även trafikbuller, industribuller och vibrationer. I studios utför vi mätning av frekvensgång för att säkerställa bra lyssning. Mätning sker med de modernaste mätinstrumenten och personalen har stor erfarenhet av komplexa mätsituationer.

Syftet med ljudmätningen är ofta att ta fram underlag för ett åtgärdsprogram, exempelvis för att minska en bullerstörning. Andra anledningar till mätning kan vara att en myndighet ställer krav på ljudmätning eller att beställaren vill verifiera effekten av en ljudåtgärd.

Projektering

När en byggnad projekteras är akustik en viktig del – i alla typer av byggnader. Beroende på vilken verksamhet som skall inhysas dimensioneras byggnadens akustiska egenskaper så att störande ljud inte uppstår och så att nödvändig akustisk separation uppnås mellan olika verksamheter och aktiviteter. PE har mångårig erfarenhet av projektering av skolor, kontor, bostäder, gym, restauranger, nattklubbar, musikstudios, kulturlokaler, hotell, vårdlokaler, idrottsbyggnader, badhus och konferensanläggningar.

Studio

Vid studiobyggnad är det mycket viktigt att alltid anlita en akustiker med goda referenser. Även en liten studio är kostsam att bygga och det är förödande om något blir fel. När kraven är höga kan små missar ödelägga slutresultatet. Vi har erfarenhet från akustisk design av tusentals studios, replokaler, inspelningsrum, ljudbussar, talstudios, redigeringsrum och iso-boxar. Vi ger konsultation direkt på plats men kan också ta fram fullständiga bygghandlingar. Vi designar även högtalarsystem i miljöer så som arenor, nattklubbar, restauranger, flygplatser och givetvis studios.

 

 

Referenser inom Akustik
Sjuvåningshus med trästomme | Nygård, Bengtsfors
Kulturmärkt kontor blir moderna bostäder | The Brick, kv Terra, Stockholm
En akustisk utmaning | Vasateatern, Stockholm
Visa fler referenser