PE tillhandahåller ett flertal olika tjänster inom byggkonstruktion, med huvudsaklig inriktning på:

  • Projektering för ny‐, om- och tillbyggnadsprojekt för: 
    • Kontor
    • Bostäder
    • Industribyggnader
  • Kommersiella lokaler och byggnader
  • Inventeringar och utredningar av befintliga konstruktioner
  • Kontrollansvar

Vi är specialister inom: 

Referenser inom Konstruktion
Visa alla referenser