PE erbjuder driftanalyser och driftoptimeringar, som ökar möjligheten att byggnadens uppmätta energiprestanda ska närma sig den beräknade energiprestandan eller den optimala energiprestandan, utifrån den verksamhet och de installationstekniska förhållanden som råder.

Om byggnaden är Miljöcertifierad finns risk att man tappar miljöcertifieringen om man inte uppnår den beräknade energiprestandan samt att det ibland finns stora viten kopplade till att nyproducerade byggnader erhåller miljöcertifiering och energiprestanda. 
 
PE leder arbetet med att säkerställa att byggnaden får en optimal energianvändning utifrån rådande förhållanden.