PE hjälper dig med ledning och rådgivning i ditt energieffektiviseringsarbete. Tillsammans styr vi mot uppsatta mål.

Vi bistår med struktur, verktyg och de analyser som krävs både på ett organisatoriskt plan och på ett tekniskt plan. Vi hjälper dig att genomföra åtgärder och att följa upp genomförda åtgärder. Vi kan även leda/stötta organisationen i driftoptimeringsarbetet. 

PE kan utföra och sätta ihop utbildningar utifrån kundens behov. Utbildningarna kan omfatta allt ifrån allmän energikunskap till nischad driftuppföljning.