Det ställs allt högre krav på byggnader när det gäller energianvändning. PE hjälper er att nå era uppsatta energimål vid ny- och ombyggnad.

Vi bistår er från tidigt idéstadium till det att byggnadens energianvändning ska följas upp efter färdigställande. Vi är med genom hela processen och säkerställer hög kvalitet i genomförandets alla skeden - val av byggmetod, genomförande eller granskning av en byggnadssimulering samt att byggnaden optimeras och får korrekt energifunktion. Vi har även stor erfarenhet av energicertifiering (GreenBuilding).