Redovisa för framtiden – hållbarhetsredovisa! Hållbarhetsredovisningen är ett fantastiskt verktyg för att visa omvärlden hur ni skapar en hållbar verksamhet.

Vi hjälper er beskriva hur ni genom en tydlig strategi på ett affärsmässigt sätt arbetar för att nå era hållbarhetsmål. Behöver ni hjälp med att ta fram strategin och att hitta vägar att implementera den i er verksamhet? Självklart kan vi hjälpa till med det också. Vi har kunskap inom Global Reporting Initiatives standarder och ISO 14001.