PEs certifierade radonkonsulter har gedigen kompetens i både mätteknik, utredning samt åtgärdsförslag för eventuell sanering av radon.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar ca 500 lungcancerfall per år. Hälsoriskterna med radon beror på att radon och radondöttrar följer med inandningsluften till luftrör och lungor. Strålningen som radondöttrarna avger vid sönderfallet, orsakar skador som kan leda till lungcancer. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten så är riktvärdet för radon i bostäder max 200Bq/m3. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att radonhalten inte överstiger riktvärdet.