Livscykelanalysen, LCA, är det viktigaste verktyget för att bedöma miljöeffekterna av en produkt eller process.

Idag finns bra och effektiva program som använder standardiserade data och påverkansmetoder för att göra en LCA. Olika alternativ kan jämföras i programmen för att se vilket som ger minst negativ miljöpåverkan under en livslängd. Det finns också möjligheter att göra en Environmental Product Declaration (EPD) där standarden EN15804 används för konstruktionsprodukter. PE erbjuder både livscykelanalyser och miljövarudeklarationer.