Omvärldsanalyser är ett verktyg för att bearbeta vad som händer i omvärlden, dra slutsatser och ta ut riktlinjer för framtiden.

Hur kommer ni att påverkas av de förändrade förutsättningarna för er verksamhet? Vi hjälper till med den analysen. I våra analyser inkluderar vi allt utanför er verksamhet som har en betydande påverkan på de frågeställningar som är mest aktuella för er.