Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska utföras regelbundet i de flesta typer av byggnader. Syftet är att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Kontrollen görs av en certifierad sakkunnig kontrollant med rätt kunskap och behörighet beroende på ventilationssystemets komplexitet. Det är fastighetsägarens ansvar att det finns en godkänd OVK. Våra certifierade experter har gedigen kunskap och kompetens samt innehar behörighet för alla typer av ventilationssystem.