Rent vatten, broar och tåg som kommer i tid. Mycket av det vi tar för givet är det vi på PE engagerar oss för. Vi arbetar med infrastruktur i hela Sverige, både direkt mot kunden men också i samarbete med internationella aktörer.

Ansvar för helheten
Uppdragen har en stor bredd – från att skriva enstaka miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, till att planera hamnar och stora järnvägsprojekt. En gemensam nämnare är att vi alltid engagerar oss i helhet, hållbarhet och samhällsnytta.

Vi kommer ofta in i tidiga skeden och många gånger arbetar vi som en integrerad del av kundens organisation. Genom att jobba i små, engagerade team och ha en platt  organisation kan vi vara effektivare samtidigt som vi behåller helhetsbilden.

Nationella projekt, internationellt samarbete
Många större projekt involverar utländska aktörer. Företag från utlandet behöver en svensk samarbetspart och där kommer PE in. Vi tillhandahåller kompetens och personal som kan vara med i hela kedjan – från första kontakt till utvärdering efter slutförande.

Rent vatten
Många blir förvånade över hur stor kompetens vi har inom vatten och vattenrening. Det kan vara processvatten inom industri, vattnet till en hel flygplats, men också vattnet i badhusets pool. Vi är särskilt stolta över våra metoder för vattenanalys och vattenrening.

Tjänster inom Infrastruktur
PE erbjuder strategisk rådgivning och tjänster inom infrastruktur för stat, kommuner, entreprenörer och privata aktörer. Vi har stor erfarenhet inom betong- och stålkonstruktioner, vatten och miljö, järnvägsarbeten, vägarbeten, broarbeten, tunnelarbeten, anläggande av hamnar, markanläggningsarbeten samt förändringar och påverkan av landskapsmiljön. Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

Miljötjänster - förorenade områden, MKB och tillstånd
Vattenrening (vattenverk, badhus, industriell vattenrening, avloppsreningsverk)
Järnväg (bana, el, signal, tele)
Konstruktion (bygg-, bro- och anläggningskonstruktion)
Geoteknik, bergteknik och mark
Omgivningspåverkan (riskanalys, syneförrättning, vibrationsmätning)

Referenser inom Infrastruktur
Innovativ lösning för kulvertsystem | Vallastaden, Linköping
Ny anläggning servar framtidens tåg | Tågserviceanläggning, Hallsberg
Unik teknik ger renare vatten | Västlands vattenverk, Tierp
Visa fler referensprojekt