PE har ett brett erbjudande inom geoteknik, bergteknik och mark. Vår grupp består av geotekniska rådgivare, bergtekniska rådgivare samt geotekniska konsulter.

Med vår breda kunskap och samlade erfarenhet kan vi ta ett helhetsgrepp över ditt projekt. Vi har ett nära samarbete med koncernens övriga discipliner vilket gör att vi - när det behövs - kan kalla in de kompetenser som krävs för ett lyckat projekt.

Inom området tillhandahåller vi geotekniska tjänster för byggnationer av byggnader, konstruktioner, vägar och järnvägar. Våra bergtekniska rådgivare erbjuder tjänster så som bergteknik, stabilitet, kartering och bergartbestämning. Vi utför även tjänster inom omgivningspåverkan och markbeskrivningar.