Vi erbjuder strategiska och operativa konsulttjänster för att skapa hållbara och funktionella arbetsplatser och lokaler som effektivt stödjer verksamheten och stärker varumärket.

Tjänsteområdet Corporate Solutions är hyresgästens rådgivare genom hela processen - från start till inflyttning i nya eller omgjorda lokaler. Vi har egna experter inom arkitektur, fastighetsekonomi, juridik och projektledning. 

Vi arbetar med kvalitetssäkrade modeller och metodik för att ge våra uppdragsgivare grepp om helheten. Projektet får rätt strategiska förutsättningar och prioriteringar tillgodosedda vid rätt tillfälle.

Inom PE finns tillgång till specialister inom allt som rör lokaler och fastigheter. Vi kan hållbarhet, energieffektivitet, belysningsplanering, arkitektur, inredning, installationer och IT – allt under samma tak. 

Våra tjänster

Tenant Representation

 • Lokalstrategisk rådgivning
 • Hyresförhandlingar och fastighetsjuridik
 • Portföljeffektivisering
 • Behovs- och verksamhetsanalys
 • Lokalsöksprocess

Corporate Solutions arbetar med hyresgästrådgivning, kostnadsanalys och avtalsfrågor. Vi hjälper våra kunder att hitta nya lokaler och säkerställer en kvalitativ lokalsökprocess.  Alla sökresultat viktas, värderas och analyseras. Den samlade bilden hjälper vår uppdragsgivare till ett välgrundat beslut med stöd i en motivering och rekommendation. 

Vi genomför också verksamhets- och behovsanalys i syfte att kartlägga både nu- och potentiellt framtida läge. Förstudien vi upprättar är ett väl underbyggt beslutsunderlag för inriktningsbeslut i projektet. 

Workplace Strategy

 • Behovs- och verksamhetsanalys
 • Arbetsmiljöinnovation
 • Digital plattform för mobilt arbetssätt

Arbetsplatsens utformning påverkar i stor utsträckning organisationens lokalbehov. Dess påverkan på medarbetares trivsel och prestation ska heller inte underskattas.  Arbetsplatsens utformning skapar även möjligheter att utveckla organisationens varumärke internt och externt. 

Vi hjälper våra kunder till en genomtänkt och hållbar arbetsmiljö med största möjliga verksamhetsnytta. Utformningen sker i dialog med hänsyn till helhet och projektmål. Vi lägger stort fokus på att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med maximalt digitalt stöd för det mobila arbetssättet både i den byggda miljön och inredningen.

Change Management

 • Förändringsledning
 • Förankringsprocesser
 • Utvärdering och uppföljning

Corporate Solutions hjälper hyresgästen till effektiva processer i alla skeden - från vision till förankring. Vi jobbar med Nxtstp Workshop som plattform för en effektiv dialog med både verksamhet och ledning under hela förändringsresan. Tillsammans med analystjänster som exempelvis WPA och Leesman jobbar vi fram en skräddarsydd behovs- och verksamhetsanalys som underlag för de strategiska besluten.

Vi planerar och projektleder flytt- och förändringsprojekt och följer upp verksamhetsmålen efter inflyttning för en fortsatt utvecklingsplan i syfte att maximera nyttjandet av de nya lokalernas fulla potential. Till vår hjälp har vi även ett nätverk av partners för tjänster som ledarskapsutveckling och ledarutbildning som är en viktig del i ett förändrat arbetssätt.