Framgångsrika projekt skapas i tidiga skeden.

Vi är det stöd ni behöver när ett projekt formas. Med erfarenhet, kompetens och metodik inom planering skapar vi de förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt projekt. Vi har den kunskap som krävs, från planprocesser och tekniska förstudier till kalkylering och projektplanering.

Vi erbjuder:

  • Planprocessen
  • Samrådshandlingar
  • Tekniska förstudier
  • Ekonomi
    • Kalkyl
    • Intäkter och marknad
  • Projektplanering