Projektledning är en specialistkompetens. Vi har specialisterna!

Projektengagemang har projektledare med bred erfarenhet från flertalet teknikområden. Ännu viktigare är att våra projektledare har gedigen projektledarkompetens. PE:s projektledare utbildas och certifieras med målsättning att utrusta dem med verktyg och metoder för att bedriva komplexa projekt.

Vi arbetar aktivt med mentorskap och erfarenhetsåterföring för att våra unga talanger snabbt ska växa in i rollen, allt för att ge dig som kund bästa möjliga kompetens och en affärsmässig lösning.

Våra projektledare har spetskompetens inom:

  • Projektstyrning – från tidiga skeden till överlämning och förvaltning 
  • Projektplanering
  • Projektutveckling
  • Tidplaner
  • Riskanalyser
  • Intressentanalyser
  • Ekonomiuppföljning
  • BIM
  • IT/Säkerhet 
Referenser inom Projektledning
Byggnad med kulturhistoriska värden | Ryningska palatset, Stockholm
Om- och tillbyggnad av skola | Tomtebodaskolan, Solna
Efterbehandling av förorenad miljö | Mora
Visa alla referenser