Våra tjänster inom projektutveckling handlar om stöd i komplexa projekt, både i genomförandet och för att underlätta framdriften och slutleveransen. Vi erbjuder även utbildningar samt utvecklar löpande nya utbildningar och kurser som täcker marknadens behov av kunskap inom projektutveckling.

Vi erbjuder konsulter för följande tjänster inom projektutveckling:

Partneringledare 
Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som är inriktad på samverkan mellan beställare och entreprenör i ett antal frågor som rör projektet. Det är ett strukturerat sätt för beställare att få ökad kontroll över byggprojektet och att även få entreprenören mer delaktig i och verka för de projektspecifika målen. Ett lyckat partneringprojekt medför att tvister elimineras, samtidigt som projektet håller både budget och tidsplan och/eller andra projektspecifika mål.

I rollen som partneringledare skapar vi förutsättningar för önskat samarbete mellan ingående parter. Som objektiv processledare bidrar vi på ett sätt som gynnar transparens och öppenhet mellan parter

Projekteffektivisering 
Vi erbjuder metoder och arbetssätt för att effektivisera projektet, både inför start, slut och under pågående projekt. Som stöd för planering, genomförande, avslut och uppföljning av projekt finns en mängd olika projektmetoder som underlättar för projekten att bli mer effektiva. Projektengagemang har sakkunniga inom de flesta metoder på marknaden och kan bidra från projekt-start till projektavslut samt som enskilda insatser. PE har kunskap att sätta upp effektiva projektorganisationer och kan utbilda både projektledare, projektägare och styrgruppsmedlemmar.

Vi har även erfarenhet av att coacha projektägare och styrgruppsmedlemmar för att de ska kunna styra och stödja projektledaren och projektet.

Projektrevisioner 
Vi har stor kompetens och kunskap i att genomföra och stötta projekt och verksamheter med projektrevisioner. Syftet kan vara att utveckla och förbättra pågående projekt men också för att återföra aggregerad kunskap till verksamheten om styrkor och möjliga förbättringsområden i deras projektverksamhet.

Projektrevisionerna kan utformas unikt för det specifika projektet eller verksamheten alternativt använder vi oss verktyg som tex PEP (Project Excellence Preparation eller Byggprocessmätning™

Ett urval av våra utbildningar för projektutveckling;
Partnering 
Den här kursen ger dig övergripande kunskap om hur ett partneringprojekt kan läggas upp, vilka krav det ställer på både beställare och entreprenör och dess bemanning samt för vilka typer av projekt det är mest lämpligt. 

Deltagare: Det är en fördel om du som deltar har grundläggande kunskaper i AB 04 och ABT 06.
Omfattning: En heldag

Att planera och styra projekt
Den här kursen ger dig möjlighet att lära dig grunderna i planering för att nå en framgångsrik projektledning: prioritera, strukturera, kommunicera, dokumentera och entusiasmera. I kursen får du en djupare förståelse för kostnadsstyrning, tidplanering, riskanalyser samt den planering som måste föregå dessa områden för att skapa planer som håller. Korta teoretiska inslag kring allmänna principer för projektledning varvas med att deltagarna får planera ett exempelprojekt hämtat från byggbranschen. 

Deltagare: Kursen vänder sig till dig som har några års erfarenhet av praktiskt arbete i projektform.
Omfattning: Två heldagar

IPMA-förberedande projektledarutbildning
Den här kusen ger dig, utöver grunderna i projektledning, en förståelse för hur samhällsbyggnadssektorns nomenklatur förhåller sig till IPMA. Det är en förberedande projektledarutbildning för dig som har planer på att verifiera dina kompetenser i ett IPMA-certifikat. Under tre dagar går vi igenom grunderna i projektledning kopplat till byggprocessens skeden, där vi kombinerar generell projektledningsteori med byggprojektets unika behov. Korta teoretiska inslag kring allmänna principer för projektledning varvas med övningar. Stort fokus läggs på ledarskap, både det personliga och att leda andra.

Deltagare: Kursen vänder sig till dig som har några års erfarenhet av praktiskt arbete i projektledning och helst har en ambition att genomföra en IPMA-certifiering.
Omfattning: Tre heldagar samt en kvällsaktivitet
Anmälan och förberedelse: Efter att du anmält dig kommer kursledaren att skicka ut en länk till en beteendeanalys via Extended DISC. Det är ett obligatoriskt inslag att du genomför ett enkelt personlighetstest då det ligger till grund för kursen.