Ledarskap innebär att med stöd av erfarenhet, kunskap och förmåga styra en verksamhet mot uppställda mål.

Baserat på erfarenheter från operativt arbete inom samhällsbyggnad löser vi era behov av ledarskap på kort sikt med erfarna konsulter, eller stärker er organisation långsiktigt genom stöd till ledare och team. 

På Projektengagemang finns hög kompetens inom ledarskap och ledarskapsutveckling. Våra medarbetare innehar certifikat inom SDI och Extended DISC, är diplomerade processledare inom Partnering, certifierade Co-Active Coach från CTI (Coaches Training Institute) och har diplom i ORSC (organisation, relation, system-coaching) från CRR.

Vi erbjuder:

  • Interim management
  • Beställarkompetens
  • Strategiskt  projektledningsstöd
  • Coaching (individer/ledare)
  • Teamutveckling (coachning grupp)
Referenser inom
Visa alla referenser