Andersson Company gav PE förtroendet att utföra kompletta tjänster inom omgivningspåverkan för nybyggnation av flerbostadshus samt gatu- och ledningsstråk i Vällingby Parkstad.

Det byggs för fullt i Vällingby Parkstad, Andersson Company står för byggnationen av etapp fyra och fem i kvarteret Häftklammern. Mellan de nybyggda radhusen och Bergslagsvägen tar de nya flerbostadshusen plats tillsammans med en ny gångväg och i samband med det anläggs ett ledningsstråk.

PE utförde riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning, då bland annat en stor VA-tunnel finns belägen under arbetsplatsen.