I centrala Malmö ligger kvarteret Sirius. PEs arkitekter fick i uppdrag att utveckla kvarteret och gestalta samt projekt- och byggleda en helt ny kontorsfastighet. Flexibla ytor var en förutsättning för utformningen.  

Wihlborgs Fastigheter anlitade oss för att förtäta och utveckla kvarteret Sirius nära Centralen i Malmö. Vi har samarbetat med Wihlborgs i flera projekt inom fastighetsutveckling, ofta från idéstadiet. I det här projektet valde Wihlborgs att anlita oss som en helhetsleverantör, där vi medverkade i projektet från idé till färdigt resultat i rollerna som arkitekt, landskapsarkitekt samt bygg- och projektledare vid uppförandet. Vår vana att samverka innebar en smidigare och effektivare byggprocess.

Kvarteret Sirius var tidigare en öppen parkeringsplats och hade rätt förutsättningar för att förtätas med en kontorsfastighet. I tätt samarbete med Wihlborgs provade vi olika alternativ för fastigheten – en grundförutsättning var flexibla ytor som kan utvecklas efter hyresgästernas behov. Valet föll på en byggnad som består av två byggnadsvolymer som länkas samman kring en gemensam ljusgård. De öppna och flexibla lokalerna möjliggör en till fyra hyresgäster per våningsplan, totalt cirka 11 000 kvadratmeter BTA. Entréplanet är planerat för kontor och lokaler.

Byggnaderna i grannskapet är till största delen i tegel och intill dem finns Centralens gamla magasinsbyggnader. Den nya fastigheten har fasader i gråsvart tegel med uppglasade gavlar som inramas av mässing. Det ger en spännande kontrast mellan det mörka teglet och det ”glittriga”. Ljusgårdens takljus ger känslan av ett fyrljus som upplevs ända in från centrum.

Uppdraget utfördes av Tema, som i april 2019 bytte namn till PE. 

Den nya fastigheten har fasader i gråsvart tegel med uppglasade gavlar som inramas av mässing. Det ger en spännande kontrast mellan det mörka teglet och det ”glittriga”. Foto: Alexander Oliviera

Ljusgårdens takljus ger känslan av ett fyrljus som upplevs ända in från centrum. Foto: Alexander Oliviera

Förstudie till det alternativ vi valde för utvecklingen av fastigheten.

Den nya byggnaden ligger i ett expansivt område i Malmö. En attraktiv arbetsplats, inte minst på grund av det centrala läget.