Med klimatförändringar ökar riskerna för översvämning och torka. Planerade tekniska åtgärder och skador kommer att bli mycket kostsamma och tidskrävande. Med stöd från EIT Climate-KIC har PE utvecklat finansiella instrument för att skapa naturbaserade lösningar som genom samverkan kan hålla vatten i landskapet och bidra såväl till klimatanpassning som andra hållbarhetsmål.

Projektets mål är att främja naturbaserade lösningar, som håller vattnet i landskapet i kommuner uppströms och därmed minskar riskerna med översvämningar och torka i nedströms städer och områden. Åtgärder kan vara små, enkla och billiga men effekterna kan vara viktiga när det gäller flera mål i samhällsutvecklingen. Minskade vattenflöden till städerna skulle till exempel göra det möjligt att undvika stora och kostsamma lösningar baserade på teknisk infrastruktur för att hindra översvämningar. Modellområdet är Göteborg med omland och projektet genomförs med Västra Götalandsregionen/Västarvet, och Lunds universitet i samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Genom projektet har PE kunskap som kan bidra till  att integrera blågröna funktioner i arbetet med klimatanpassning och hållbarhetsarbetet.

 

Läs merEkonomisk affärsmodell för naturbaserade lösningar