Johan Eriksson, Gruppchef/Elingenjör

Vad är det bästa med ditt jobb som uppdragsledare/gruppchef?
Det är den stora variationen. Att få jobba med olika processer och strategier för hur olika projekt ska bedrivas. Att sätta upp riktlinjer, sätta samman arbetsgrupper och se till att det finns en röd tråd genom hela arbetsprocessen vad gäller tid, kvalité och rutin. Det är resultatet till slutkund som är viktigt och det är mitt jobb att se till att vägen dit flyter på.
 


 

Vad är viktigt för dig för att trivas på jobbet?
Att visa respekt för varandra och varandras arbete. Det är viktigt att alla inom en organisation får känna delaktighet i det arbete som ska utföras, bakgrunden till olika projekt och varför man gör det.

Möjligheten att få utvecklas är också viktigt. Både möjligheten att växa i den befintliga rollen men även att kunna utvecklas inom nya arbetsområden. Men då krävs det också att man får stöd från sin arbetsgivare och att man vågar anta sig mer utmanande projekt.

Sen är jag väldigt social av mig, så den sociala samvaron på en arbetsplats ser jag som ett plus.

Hur ser du på möjligheterna till personlig utveckling på Projektengagemang? 
Det finns stora möjligheter, men man måste jobba för det man vill. När man befinner sig i en växande organisation som jag gör så ser jag goda möjligheter att utvecklas. Utveckling går hand i hand med förtroende. Har du förtroende från din arbetsgivare och du för dem så finns bra möjligheter till personlig utveckling.

Skulle du rekommendera Projektengagemang som arbetsplats?
Ja, absolut. Alla konsultkoncerner har någorlunda liknande verksamhetsområden, men det som jag tycker skiljer Projektengagemang från övriga är att det finns en helt annan närhet till hela organisationen och en kort beslutskedja. Det är något som jag uppskattar väldigt mycket.

Vilket är ditt bästa råd till ingenjörsstudenter på väg ut i arbetslivet?
Sluta aldrig vara nyfiken! Som ingenjör blir man aldrig fullärd och det är lite av vårt jobb att alltid vilja ta reda på saker. Vi är problemlösare. Använd ”Five Why”-metoden i allt du gör. Det är viktigt att fråga för att kunna förstå varför man gör som man gör.

Berätta om en dold talang eller ett udda intresse som du har
Jag har ett stort intresse för kitesurfing och surfing. Det är en så härlig känsla att vara i vattnet, det känns som alla världens bekymmer slutar existera.