Karina Antin, Miljökonsult

Vad fick dig att vilja bli miljökonsult?
Det började med att jag under studietiden fick upp ögonen för energieffektiva byggnader. Efter exjobbet fick jag möjligheten att gå in som Miljöbyggnadssamordnare i ett byggprojekt och fick upp ögonen för bredden på miljöfrågor. Det som lockade mig var att man med enkla medel kunde höja kvalitén på det som byggdes – och samtidigt bidra med något viktigt och positivt för samhället.
 


 

Vad är det bästa med ditt arbete?
Variationen av uppgifter – man lär sig nya saker hela tiden!

Vad anser du utmärker en bra konsult?
För att lyckas som konsult tror jag att en bra och viktig egenskap är att vara nyfiken! Dessutom bör man gilla variation då man ofta jobbar med flera projekt samtidigt. En ytterligare bra egenskap är också att man är lösningsorienterad och kan se möjligheter där andra oftast stöter på problem. 

Hur ser din vardag ut?
Oj, ingen dag är den andra lik! Den ena dagen kan jag gå i lera utomhus iklädd varselkläder på en byggplats, den andra dagen kan jag sitta i möten och ta fram strategier för hur miljöarbetet ska bedrivas i miljardprojekt. Generellt sett är det dock mycket tid som går åt att samordna olika aktörer över mail, telefon eller vid fysiska möten och se till att alla jobbar mot samma mål. Som miljösamordnare är utmaningen ofta just att få med alla i samma riktning och det är en fördel om man också är nyfiken på människor och deras drivkrafter.

Hur har din karriär på PE utvecklats?
Jag är fortfarande relativt ny men hittills har jag haft möjlighet att prova på både en mycket stor bredd på uppgifter och samtidigt haft möjlighet att förkovra mig i ett detaljområde. Det är upp till en själv hur man vill att ens roll och karriär formas och här på PE känns möjligheterna nästintill obegränsade. 

Vad tycker du om PE som företag?
Det finns en härlig och öppen atmosfär bland de som jobbar här! Många är drivna och har passion för det de gör. PE har ett nätverk av många otroligt kompetenta personer vilket för min del har gjort att jag haft möjlighet att samarbeta med personer från olika sakområden och därmed utökat min kunskap – en styrka som jag upplever är utmärkande för PE.