PE engagerades redan 2013 av Statens fastighetsverk för att ansvara för all el, brandlarm, passagekontroll och det överordnade säkerhetssystemet i den genomgripande moderniseringen av Nationalmuseum. Ett utmanande och hedrande uppdrag som vi stolt tagit oss an.

Nationalmuseum stod färdigbyggt år 1866. Sedan dess har smärre ändringar gjorts, men i stort sett var det originalbyggnaden som 2013 stängdes för en totalrenovering.

Att göra installationer i en så känslig byggnad innebär utmaningar utöver det vanliga – något vi på PE gärna tar oss an. Massor av funktioner som inte tidigare funnits i byggnaden ska helst få plats omärkligt. För att lösa det har man exempelvis sprängt ut en källare under huset och kreativt utnyttjat golven för att dölja kablar och teknik.

Mångfacetterat uppdrag
Uppdraget var mångfacetterat och PE installerade bland annat reglar för ljusinsläpp som påverkas av väder, och personräknare in till varje sal för att utifrån det kunna reglera temperatur och fuktighet.

Uppdraget omfattade även att projektera en helt ny hiss som tidigare inte fanns. Med ett trapphus i mitten innebar uppdraget att man var tvungen att gå hela vägen ner i källaren och upp igen på andra sidan eftersom man hade ledningar som skulle dras mellan de båda sidorna om trapphuset som skär av byggnaden i mitten.

Alla installationer skulle också i högsta möjliga mån vara osynliga. Därför har tidsenliga skåp och marmorerade gipslister adderats för att dölja el-centraler och dragna kablar.
– Det svåraste har varit avvägningen mellan att utveckla och bevara. PE har visat stor kreativitet i att hitta dolda utrymmen och komma på nya tekniska lösningar som gör att man kan få in installationerna så osynligt som möjligt, säger Cecilia Brännvall, projektchef Statens fastighetsverk.

Nationalmuseum nyinvigdes av HM Konungen lördagen den 13 oktober 2018.

Fotograf: Mia Fernlund