Nya Glänningeskolan är kommunens första offentliga byggnad som byggs som ett passivhus. PE är ansvarig arkitekt och vår gestaltning har präglats av ett starkt energitänk, där en funktionell, flexibel och spännande planlösning för verksamheten är slutmålet.

Nya Glänningeskolan utförs i passivhusstandard - energitänk har löpt som en röd tråd genom hela projektet. Skolbyggnaden utgörs av två ytekonomiska, enkla huskroppar som samlar sig kring en gemensam entréhall med huvudtrappa. Ett generöst överljus sprider sig från byggnadens mitt ut till de rum som inte har direkt fasadkontakt. Byggnadens hjärta är entréhallen och härifrån utgår alla rörelseflöden i både plan ett och två, vilka förbinds med en huvudtrappa.

De enkla grundformerna skapar en energieffektiv byggnad - antalet ytterhörn och fasadyta i förhållande till golvyta är viktiga parametrar. Formen ska samtidigt gå hand i hand med funktionell, flexibel och spännande planlösning för verksamheten och utmaningen har varit att likvärdigt tillgodose brukarnas visioner, beställarnas önskemål och de tekniska kraven för passivhus.

Glänningeskolan som är det största byggprojektet i Laholm på många år beräknas färdigställas under 2019.

 

Nya Glänningeskolan byggs som ett energisnålt passivhus, med plats för 475 elever.

De enkla grundformerna ger en energieffektiv byggnad - antalet ytterhörn och fasadyta i förhållande till golvyta är viktiga parametrar.