2019-10-14 | Pressmeddelande
Lund, Linköping och Umeå – här bor Sveriges tryggaste invånare

Mer än hälften av svenskarna uppger att de känner sig trygga i sin stad. Dock varierar det kraftigt beroende på vart i landet de är...

2019-10-08 | Nyhetsartikel
Nu är ansökan för KVISTs mentorprogram öppen

KVISTs mentorprogram har nu öppnat ansökningar för både mentorer och studenter. KVIST är ett nätverk vars huvudsyfte är att

2019-10-08 | Nyhetsartikel
Snart överlämnas de sista ritningarna i Ångström etapp 4

Ångströmlaboratoriet är ett av Uppsala universitets större anläggningar som PE, tidigare Tema, har arbetat ...

2019-10-04 | Nyhetsartikel
Inventering av Sveriges plankorsningar kan leda till färre olyckor

Sektionen för infrastruktur och järnväg håller just nu på att besöka Sveriges alla plankorsningar, där tåg korsar väg. Syftet är att

2019-10-04 | Nyhetsartikel
PEs arkitekter skriver på klimatinitiativ

PE är med i två klimatinitiativ; LFM30 och Swedish Architects Declare Climate &  ...

2019-10-01 | Pressmeddelande
Mats & Arne Arkitektkontor byter namn till PE

Mats & Arne Arkitektbyrå som förvärvades i januari 2019 byter nu namn till PE. Tillsammans med PEs arkitekter i Skövde blir de...

2019-09-20 | Pressmeddelande
PE tilldelas ramavtal med Västfastigheter

Projektengagemang har efter upphandling tilldelats ramavtal med Västfastigheter. Avtalet avser konsulttjänster inom teknikområdet...

2019-09-10 | Nyhetsartikel
Med intresse för solen

PE arbetar med hållbarhet bland annat i projektering för solcellsanläggningar. En grupp bestående av elingenjörer arbetar idag med att

2019-09-05 | Pressmeddelande
Ny Sifo-undersökning visar: Svenskarna missnöjda med bostadsutbudet

Idag råder det bostadsbrist i större delar av landet. Men det är inte bara antalet bostäder som är problemet, utan också att det...

2019-08-13 | Nyhetsartikel
Projektengagemang medverkar på Introduce Investor Days

ABG Sundal Colliers seminarium Introduce Investor Days anordnas kvartalsvis där företagsledare från olika börsbolag bjuds in för att